696

คนละครึ่งเฟส 4 ย้ำ คนเก่าจำต้องรับรองตัวตนผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” และก็จำต้องใช้ครั้งแรกในระยะเวลาที่กำหนด มิเช่นนั้นระวังโดนตัดสิทธิ์ พร้อมเปิดให้สมัครสมาชิกใหม่ เริ่ม 10 เดือนกุมภาพันธ์ นี้

หลังจากคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) ลงความเห็นเห็นดีเห็นงามแผนการ คนละครึ่ง ระยะที่ 4 หรือ “คนละครึ่งเฟส 4” จากที่กระทรวงการคลังโดยสศค.เสนอ โดยสนับสนุนวงเงินค่าอาหาร, เครื่องดื่ม, สินค้าทั่วๆไป, บริการนวดสปา, ทำผม, ทำเล็บ และก็บริการขนส่งสาธารณะยกเว้นสลากกินแบ่ง, เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, ยาสูบ และก็สินค้าหรือบริการ

โดยภาครัฐช่วยในอัตราร้อยละ 50 ดังนี้ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 1,200 บาท ต่อคน ตลอดระยะเวลาแผนการ ตั้งแต่เดือน เดือนกุมภาพันธ์-30 เม.ย. 65 ให้กับพลเมืองผู้ได้รับสิทธิ์ที่เข้าร่วมแผนการจำนวนไม่เกิน 29 ล้านคน โดยมีรายละเอียดและก็ระยะเวลาดำเนินแผนการในเบื้องต้น ดังนี้

สมัครสมาชิก “คนละครึ่งเฟส 4” สำหรับคนที่เคยเข้าร่วมแผนการแล้ว

1. พลเมืองผู้ได้รับสิทธิ์แผนการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (คนเดิม) จำนวน 27.98 ล้านคน จะต้องรับรองสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมแผนการคนละครึ่งเฟส 4 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

2. จะต้องเริ่มใช้สิทธิ์แผนการคนละครึ่งเฟส 4 ข้างในวันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ 65 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวมาแล้วข้างต้นจะถูกตัดสิทธิ์ โดยสิทธิ์ที่เหลือบางครั้งก็อาจจะเอามาใคร่ครวญเปิดให้สมัครสมาชิกอีกที ซึ่งหากยังตั้งใจจะเข้าร่วมแผนการฯ จะต้องสมัครสมาชิกเช่นเดียวกับพลเมืองทั่วๆไป

3. หากรับรองสิทธิ์และก็ใช้สิทธิ์แผนการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ครั้งแรกในระยะที่กำหนดสามารถใช้สิทธิ์ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

สมัครสมาชิกคนละครึ่ง เฟส 4 ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมแผนการแล้ว
พลเมืองทั่วๆไปที่ยังไม่ได้เข้าร่วมแผนการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 สามารถสมัครสมาชิกได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ตราบจนกระทั่งจะครบจำนวนราว 1 ล้านสิทธิ์

สามารถใช้สิทธิ์แผนการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เม.ย. 65

ช่องทางสมัครสมาชิก “คนละครึ่งเฟส 4”

1. กรณีเป็นพลเมืองที่เคยได้รับสิทธิ์มาตรการ/แผนการอื่นของเมืองที่มีการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สามารถสมัครสมาชิกเข้าร่วมแผนการผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือ ผ่านเว็บ www.คนละครึ่ง.com

2. กรณีพลเมืองที่ไม่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สามารถสมัครสมาชิกเข้าร่วมแผนการผ่านเว็บ www.คนละครึ่ง.com

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแผนการ “คนละครึ่งเฟส 4”

พลเมืองที่มีสัญชาติไทย มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประชาชน
ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งเมืองตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลังในวันที่ 25 มกราคม 65 หรือเปล่าเป็นคนที่ได้รับสิทธิ์แผนการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่คนที่อยากได้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2
ดังนี้ ก่อนการใช้สิทธิ์ครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิ์ตามแผนการคนละครึ่งเฟส 4 จะต้องรับรองตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่สาขา หรือตู้เอทีเอ็มของแบงค์กรุงไทย จํากัด (มหาชน) (แบงค์กรุงไทยฯ) ยกเว้นคนที่เคยรับรองตัวตนด้วยบัตรประชาชนกับแบงค์กรุงไทยฯ หรือคนที่มีแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ซึ่งผ่านการรับรองตัวตนกับแบงค์กรุงไทยฯ แล้ว.