นายน้องชาย นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ เผย ความเห็น มส. ชี้การกระทำ “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่กิจพระสงฆ์ รีวิวอาหารเสริม -อยู่ในข่ายแสดงความคิดเห็นด้านการเมือง ไม่เหมาะสม เสนอให้ พศาสตราจารย์ดำเนินการสอบด่วน

วันที่ 4 พฤษภาคม นายน้องชาย นาคาศัย รัฐมนตรีประจำนร เอ่ยถึงกรณีที่พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทองคำ แสดงความคิดเห็นรูปแบบการทำงานของรัฐบาลตอนสถานการณ์โควิด-19 ผ่านสื่อช่องทางต่างๆทั้งยังมีการกระทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ขายของ (ปุ๋ยน้ำ) ออกสื่อสังคมออนไลน์ ว่า ตนได้ออกคำสั่งให้สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอประเด็นนี้ต่อที่ประชุมมหาเถรสโมสรเพื่อพิเคราะห์ข้อคิดเห็นต่อการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งนับว่าไม่เป็นกิจของสงฆ์
นายน้องชาย กล่าวว่า ล่าสุด ที่ประชุมมหาเถรสโมสร ครั้งที่ 11/2564 ช่วงวันที่ 30 ม.ย. 2564 ลงความเห็นเห็นว่า การกระทำดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นของพระมหาสมปองอยู่ในข่ายการแสดงความเห็นด้านการเมือง และเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม และมอบหมายให้สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติผสานพระสังฆาธิการที่เกี่ยวเนื่องดำเนินการต่อไป
นายน้องชาย กล่าวว่า ตนกำชับให้สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศาสตราจารย์) เร่งดำเนินการตามความเห็นมหาเถรสโมสร (มส.) โดยด่วน โดยให้ผสานเจ้าอาวาสวัดสังกัดเดิม รวมถึงหัวหน้าคณะสงฆ์ปกครองพระสงฆ์ที่เกี่ยวเนื่อง พร้อมวิเคราะห์การกระทำของพระที่มีการปฏิบัติที่ไม่ใช่กิจของสงฆ์ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายวงการพระสงฆ์และพุทธศาสนา.