ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับโอนเงินเดือนพฤศจิกายนรอบสุดท้าย วันนี้ (22 พ.ย.) เช็กเงื่อนไขใครได้บ้าง

วันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน 2564 ผู้รายงานข่าวรายงานว่า โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรผลประโยชน์แห่งรัฐ ระยะที่ 3 โอนเงินให้ผู้ถือบัตรฯ รอบเดือนเดือนพฤศจิกายน 2564 รอบสุดท้าย วันนี้ (22 พ.ย.) เช่น

เพิ่มเงินเบี้ยความพิการ ปริมาณ 200 บาท ถึงกันคุณยายน 2565 จากปริมาณ 800 บาทต่อคนต่อเดือน รวมเป็นเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับคนไม่สมประกอบที่มีบัตรประจำตัวคนไม่สมประกอบ และจำต้องผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อผลประโยชน์แห่งรัฐแค่นั้น สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มแบงค์กรุงไทยได้
นอกจากนี้ กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน คนที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต คนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน คนที่อยู่ในสภาวะพึ่ง (คนแก่ ผู้ทุพพลภาพ เป็นง่อย คนเจ็บติดเตียง) ยังได้รับเงินเพิ่มอีก 300 บาท อีกด้วย

สำหรับโครงการบัตรผลประโยชน์แห่งรัฐเพิ่มกำลังซื้อ ระยะที่ 3 คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณวงเงิน 54,506 ล้านบาท โดยมีตารางชำระเงินให้ผู้ถือบัตร ในพฤศจิกายน 2564 คราวแรกช่วงวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2564 ก่อนหน้าที่ผ่านมา
1. เพิ่มวงเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมอีกปริมาณ 300 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่พฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2564 รวมเป็น 500 บาท และรวมเป็น 1,800 บาท ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้มีบัตรผลประโยชน์แห่งรัฐ

2. เพิ่มกำลังซื้อให้แก่คนที่ต้องการความให้การช่วยเหลือเป็นพิเศษ ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์ ปริมาณ 300 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่พฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2564 รวมเป็น 500 บาทต่อคนต่อเดือน และรวมเป็น 1,800 บาท ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายคนที่ต้องการความให้การช่วยเหลือ
ลงทะเบียนบัตรคนยากจน รอบใหม่ 15 ล้านคน
ผู้รายงานข่าวรายงานว่า วานนี้ (20 พ.ย.) นายธนกร วังบุญคงจะชนะ พิธีกรประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวมาว่า รัฐบาลจะเปิดลงทะเบียนบัตรผลประโยชน์แห่งรัฐรอบใหม่ โดยวางแผนตั้งจุดรับลงทะเบียน เพราะว่ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยอาจไม่มีสมาร์ทโฟน และเพื่อคัดเลือกกรองบุคคลที่เหมาะสมได้รับผลประโยชน์จากรัฐเพิ่มเติมอีกอย่างแท้จริง ซึ่งคนที่ถือบัตรในปัจจุบันจะต้องมาลงทะเบียนใหม่ในคราวนี้ด้วย

“คาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิราวๆ 15 ล้านคน ซึ่งเป็นเปิดการลงทะเบียนรับทั้งคนใหม่ และให้คนเก่าลงทะเบียนเพื่อทบทวนสิทธิ จากเดี๋ยวนี้ที่มีผู้ถือบัตรผลประโยชน์อยู่ราวๆ 13.6 ล้านคน”

ดังนี้ ในส่วนของการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่จะมีการเพิ่มหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรอง ได้แก่ เพิ่มหลักเกณฑ์รายได้ครอบครัวโดยนำรายได้ของครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท มาคำนวณด้วย

นอกจากนี้ จะมีกฏเกณฑ์เงินมาใช้ไตร่ตรองอีกด้วย โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอยู่ระหว่างไตร่ตรองหลักเกณฑ์การลงทะเบียนให้ละเอียดก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรี ไตร่ตรอง เพื่อเปิดลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง โดยรัฐบาลมีความตั้งใจต้องการให้เสร็จด้านในปีนี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพสกนิกร