เครือ รพ.ธนบุรี เปิดลงทะเบียน “โมเดอร์นา” ดีเดย์ฉีด ต.ค.นี้ คลุมทุกภาคทั่วไทย ย้ำวัคซีนมีจำกัด

thonn

วันที่ 1 เดือนมิถุนายน 2564 นักข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลจังหวัดธนบุรี เปิดลงทะเบียนแสดงความพอใจฉีดยาโมเดอร์ท้องนา สำหรับกรุ๊ปพลเมืองทั่วๆไป โดยให้รายละเอียดคาดว่าพร้อมฉีดเดือน เดือนตุลาคม64 ดังนี้ วัคซีนโมเดอร์นาที่จะนำเข้ามามีจำนวนจำกัด
โดยจะฉีดยาผ่านโครงข่าย โรงพยาบาลจังหวัดธนบุรี ที่มีอยู่ทั้งประเทศ ดังนี้
1.พื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดังเช่นว่า โรงพยาบาลจังหวัดธนบุรี1, โรงพยาบาลจังหวัดธนบุรี2 รวมทั้ง โรงพยาบาลจังหวัดธนบุรี บำรุงเมือง
2.ภาคกลาง ดังเช่นว่า โรงพยาบาลจังหวัดธนบุรี บูรณาการ จังหวัดปทุมธานี, โรงพยาบาลภัทร-จังหวัดธนบุรี จังหวัดปทุมธานี, โรงพยาบาลราชเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้ง โรงพยาบาลจังหวัดธนบุรี อู่ทอง จังหวัดสุพรรณ
3.ภาคเหนือ ดังเช่นว่า โรงพยาบาลลานท้องนา จังหวัดเชียงใหม่
4.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังเช่นว่า โรงพยาบาลอุบลรัตน์ จังหวัดธนบุรี จังหวัดจังหวัดอุบลราชธานี, โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จังหวัดขอนแก่น, โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดธนบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้ง โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดธนบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์
5.ภาคใต้ ดังเช่นว่า โรงพยาบาลสิโรรส จังหวัดยะลา, โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จังหวัดจังหวัดสงขลา, โรงพยาบาลจังหวัดธนบุรี ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้ง โรงพยาบาลจังหวัดธนบุรี จังหวัดชุมพร จังหวัดจังหวัดชุมพร
6.ภาคทิศตะวันออก ดังเช่นว่า โรงพยาบาลสิริเวช จังหวัดจันทบุรี
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีจำนวนราคาที่แจ่มชัดออกมา แต่ว่าคาดว่าจะเป็นราคาเดียวกันทั้งประเทศ ตามที่ชมรมโรงพยาบาลเอกชนเคยระบุไว้ก่อนหน้านี้