รพ.พญาไท เปิดจอง “วัคซีนทางเลือก” “Moderna” ผ่าน Shopee เริ่มเที่ยงวันนี้ (8 ก.ค.2564) เช็กเงื่อนไขด่วน จำนวนจำกัด

“โรงหมอพญาไท” เปิด “จองวัคซีนโมเดอร์ท้องนา” (Moderna) ราคาเข็มล่ะ 1,650 บาทระบุไม่เกิน 2 เข็ม ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน สามารถสั่งจอง “วัคซีนทางเลือก” ผ่าน Shopee (คลิก) เปิดให้จองในวันนี้ (8 เดือนกรกฎาคม 2564) เวลา 12:00 น.
ดังที่รัฐบาลเปิดให้สามารถจองวัคซีนวัววิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชนเป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้ โรงหมอพญาไทจึงได้เปิดให้จองวัคซีนทางเลือกดังที่กล่าวมาข้างต้นภายใต้ราคาที่กระทรวงพาณิชย์ระบุ จึงขอให้ท่านที่อยากฉีดวัคซีนยืนยันการจองและจ่ายค่ามัดจำเต็มจำนวน เพื่อทางโรงหมอจะดำเนินงานจัดแบ่งวัคซีนและฉีดให้แก่คุณถัดไป

ดังนี้ ข้อจำกัดการเข้ารับบริการเป็นไปตามที่โรงหมอระบุ ได้โปรดกรุณาวิเคราะห์ข้อจำกัด และข้อกำหนดต่างๆก่อนจองวัคซีน

ข้อจำกัดข้อกำหนดการจองวัคซีนทางเลือก Moderna
1.ลำดับการจองวัคซีนจะเรียงจากวันและในตอนที่จ่ายเงินก่อน-หลัง

2.จ่ายค่ามัดจำเต็มจำนวน 1,650 บาท/เข็ม ราคาดังที่กล่าวมาข้างต้นรวมค่าบริการ โรงพยาบาลแล้ว ไม่รวมค่าแพทย์ (ถ้าหากมี)
3.ราคาดังที่กล่าวมาข้างต้นรวมค่าประกันแพ้วัคซีนในกรณีเสียชีวิต 1 ล้านบาท เป็นง่อย 5 แสนบาทและผู้ป่วยใน 1 แสนบาท

4.วัคซีนมีจำนวนจำกัด (ระบุไม่เกิน 2 เข็ม ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน)

5.หลังจากจ่ายเงินจองแล้ว ทาง โรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการคืนเงินทุกกรณี หากคราวหลังท่านไม่ปรารถนารับการฉีดวัคซีน สามารถโอนสิทธิ์ให้คนอื่นรับการฉีดวัคซีนแทนได้

6. การจองวัคซีนของท่านผ่าน Shopee จะสำเร็จ ต่อเมื่อท่านได้กดปุ่ม “วิเคราะห์และสารภาพสินค้า” แล้วเท่านั้น

7.เพราะว่าทางโรงหมอมิได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง ในกรณีที่โรงหมอได้รับการจัดสรรวัคซีนไม่เพียงพอหรือชักช้ากว่าระบุ โรงหมอขอสงวนสิทธิ์ตามมาตรการดังต่อไปนี้
• ท่านไม่อาจจะยกเลิก หรือขอรับเงินคืนได้ แต่สามารถโอนสิทธิ์ให้คนอื่นฉีดวัคซีนแทนได้
• เลือกรับการจัดสรรวัคซีนในล็อตถัดไป โดยทางโรงหมอจะติดต่อนัดพบให้แก่คุณมารับบริการฉีดวัคซีนในลำดับถัดไป อย่างรวดเร็วที่สุด (โดยคาดหมายว่าวัคซีนจะเข้ามาตอนเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

8. กรณีทางโรงหมอได้เตรียมพร้อมวัคซีนไว้พร้อมแล้ว แต่ท่านไม่ปรารถนาจะฉีดวัคซีนไม่ว่าด้วยเหตุผลการแพ้วัคซีนหรือด้วยสาเหตุใดก็ตาม โรงหมอขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินจอง

ดังนี้ ท่านสามารถโอนสิทธิ์ การฉีดวัคซีนให้แก่คนอื่นได้ โดยแจ้งทาง โรงหมอที่ท่านได้ทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อน ถึงวันระบุนัดหมายฉีดวัคซีน