“ตรีนุช” เผยความเห็นชอบห้องประชุมข้างหลังร่วมปรึกษาหารือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดเทอมจาก 17 พฤษภาคม เป็น 1 ไม่.ย. 64

วันที่ 27 เม.ย. 2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยข้างหลังการประชุมกับหน่วยงานในสังกัดทั้งยังคณะกรรมการการเรียนขั้นต้น (กพฐ.) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) คณะกรรมการช่วยเหลือการเรียนเอกชน (กช.) และที่ทำการช่วยเหลือการศึกษานอกระบบและการเรียนตามสะดวก (กรมการศึกษานอกโรงเรียน) ว่า ห้องประชุมลงความเห็นเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 ไม่.ย. 2564 ด้วยเหตุว่าสถานการณ์การระบาดของของโรคโควิด-19
พร้อมระบุวิธีการทำงาน เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อจังหวะสำหรับในการทำความเข้าใจและสิทธิของเด็กนักเรียน ดังต่อไปนี้

• ช่วงจากวันที่ 17-30 พฤษภาคม 2564 ให้สถานศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เตรียมตัวในด้านตึกสถานที่ การจัดการเรียนการสอน และอื่นๆเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน
• ติดต่อและทำความเข้าใจกับผู้ดูแลสำหรับในการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน
• อาจารย์ บางทีอาจไปเยี่ยมเด็กนักเรียน นักศึกษาที่บ้าน
• ดำเนินกิจกรรมเสริมให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งบางทีอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆที่สมควร โดย

ใคร่ครวญตามบริบทและประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรที่นา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
แต่ กระทรวงเรียนจะให้คะแนนเป็นระยะ สำหรับสถานศึกษาที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลพวงจากโควิด-19 ไม่มากมาย สามารถตระเตรียมจัดแจงเรียนการสอนในแบบอย่างปกติเป็นหลักอาทิเช่นเดิม ส่วนกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้เป็นวันที่ 11 ตุลาคม 2564.