ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดขั้นตอนจองฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 2 สำหรับองค์กร/นิติบุคคล ต้องทำอย่างไรบ้าง

chino

ตอนวันที่ 4 เดือนสิงหาคม64 ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยแพร่ รายละเอียดการเตรียมพร้อมข้อมูลหน่วยงาน สำหรับยื่นความมั่นหมายขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 2 สำหรับหน่วยงาน/นิติบุคคล
1. เตรียมตัวข้อมูลสำหรับยื่นความมั่นหมาย
• ข้อมูลหน่วยงาน/นิติบุคคล ชนิดการดำเนินธุรกิจ สถานที่ตั้งสถานประกอบการ
• หนังสือลงทะเบียนบริษัท หุ้นส่วนจำกัด นิติบุคคล ชมรม มูลนิธิ
• ข้อมูลผู้บริหารที่มีอำนาจเซ็นชื่อสูงสูด สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นชื่อสำเนาถูกต้อง อีเมล*
• ข้อมูลคนประสานงานโครงงาน สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นชื่อสำเนาถูกต้อง อีเมล*
• แจ้งปริมาณวัคซีนที่อยากได้ขอรับแบ่งสรร
• หมายเหตุ : อีเมลของผู้มีอำนาจเซ็นชื่อสูงสุดแล้วก็อีเมลของคนประสานงานต้องเป็นคนละอีเมล เพื่อการจัดส่งusername/password สำหรับการเข้าระบบ
• 2. วัคซีนซิโนฟาร์ม อัตราสำหรับหน่วยงาน/นิติบุคคล โดสละ 888 บาท
• พร้อมร่วมช่วยเหลือสังคมด้วยการให้ทานวัคซีนปริมาณ 10% ของปริมาณวัคซีนที่ขอรับการจัดสรรให้กับกลุ่มผู้ไม่ค่อยได้รับโอกาศ
• 3. ยื่นความมั่นหมายผ่านระบบออนไลน์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ https://vaccine.cra.ac.th
• ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 08.08 น. (ปริมาณ 100,000 ราย)