วิธีตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ “เราชนะ” ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ความคืบหน้า แผนการ “พวกเราชนะ” หลังจากกระทรวงการคลังได้ประกาศผลของการคัดเลือกกรองคุณลักษณะ สำหรับกลุ่มประชากรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในแผนการคนละครึ่งและพวกเราเที่ยวด้วยกัน ที่การันตีตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 27 เดือนมกราคม 2564 (กลุ่มประชากรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ) สามารถตรวจดูผลของการคัดเลือกกรองได้ตั้งแต่วันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.พวกเราชนะ.com ไปแล้วนั้น
สำหรับผู้ที่อยากได้ตรวจดูสถานะผู้ได้รับสิทธิ “พวกเราชนะ” มีดังนี้
1. ไปสู่เว็บไซต์ www.พวกเราชนะ.com
2. คลิกคำว่า “ตรวจดูสถานะผู้ได้รับสิทธิ” (ปุ่มสีน้ำเงิน) หรือ คลิก ที่นี่
3. กรอกข้อมูล เพื่อตรวจดูสถานะ
• เลขลำดับบัตรประชาชน 13 หลัก
• ชื่อภาษาไทย
• สกุลภาษาไทย
• วัน/เดือน/ปีเกิด

4. เมื่อกรอกข้อมูลครบสมบูรณ์แล้ว กดคำว่า “ตรวจดูสถานะ”
5. ระบบจะแสดงสถานะ

ดังนี้ กลุ่มประชากรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณลักษณะและได้รับสิทธิ์ร่วมเข้าแผนการพวกเราชนะจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์หนแรกในวันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2,000 บาท และจะได้รับวงเงินสิทธิ์เพิ่มเป็นรายสัปดาห์ทุกวี่วันพฤหัสกระทั่งวงเงินสิทธิ์ครบ 7,000 บาท โดยกลุ่มประชากรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ สามารถสะสมวงเงินสิทธิ์ดังที่กล่าวมาข้างต้น และสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ จนกระทั่งวันที่ 31 เดือนพฤษภาคม 64

สำหรับกลุ่มประชากรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ตรวจดูสถานะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณลักษณะ” สามารถแสดงความมุ่งมาดปรารถนาขอทวนสิทธิ์ได้ทาง www.พวกเราชนะ.com แค่นั้น โดยสามารถแสดงความมุ่งมาดปรารถนาได้ตั้งแต่วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์-8 มี.ค. 64 และสามารถตรวจดูผลของการทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ดังที่กล่าวมาข้างต้นสิ่งเดียวกัน
อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลัง จะนำข้อมูลของท่านไปคัดเลือกกรองใหม่อีกรอบ ตามคุณลักษณะที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นด้วยช่วงวันที่ 19 เดือนมกราคม 2564 และกระทรวงการคลัง จะถือว่าผลของการใคร่ครวญทวนสิทธิ์เป็นอันสิ้นสุด.