สรุปย้ำ ข้อกำหนดมาตรา 9 ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 30 ขยายมาตรการล็อกดาวน์ เคอร์ฟิว จำกัดการเดินทาง 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ถึง 31 ส.ค. ประเมินทุก 14 วัน

วันที่ 1 เดือนสิงหาคม 2564 จากกรณีที่เมื่อเวลา 17.00 น. ก่อนหน้านี้ แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสฤษฏ์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงคราวหลังการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ว่า มีการปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและก็เข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) เพิ่มอีก 16 จังหวัด รวมเป็น 29 จังหวัด และก็ใช้มาตรการเข้มงวดทั้งล็อกดาวน์ งดเว้นออกนอกที่อยู่อาศัยในเวลากลางคืน (เคอร์ฟิว) ตั้งแต่เวลา 21.00-04.00 น. การจำกัดการเปลี่ยนที่ รวมทั้งมาตรการอื่นๆโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 เดือนสิงหาคม 2564 ไปอีก 14 วัน และก็จะตรึกตรองทบทวนประเมินอีกรอบในวันที่ 18 เดือนสิงหาคม แต่ว่าถ้าเกิดสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นบางทีอาจจะจำต้องขยายถัดไปจนถึง 31 เดือนสิงหาคม นั้น
ล่าสุดตอนตกดึกวันเดียวกัน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎระเบียบออกตามความในมาตรา 9 ที่พระราชกำหนดกรบริหารราชการในสถานการณ์รีบด่วน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) โดยมีข้อความกำหนดในบางช่วงบางตอน ว่า
ข้อ 2 การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและก็เข้มงวด เพื่อการชะลอและก็ลดแนวโน้มความรุนแรงของการระบาดที่จะมีเหตุที่เกิดจากการคาดการณ์สถานการณ์ของข้างสาธารณสุขซึ่งเห็นสมควรให้ดำเนิ่นมาตรการเพื่อมุ่งจำกัดการเปลี่ยนที่และก็การจับกลุ่มของบุคคลสม่ำเสมอไป ก็เลยกำหนดให้บรรดามาตรการ สิ่งที่ไม่อนุญาต และก็ข้อบังคับสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและก็เข้มงวด ตามที่ตั้งไว้ในกฎระเบียบ (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 17 ก.ค. พ.ศ. 2564 อย่างเช่น
การลดและก็จำกัดการเปลี่ยนที่เดินทาง การห้ามออกนอกที่อยู่อาศัยในระหว่างเวลา 21.00 นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกา ของวันพรุ่งนี้ การขนส่งสาธารณะ การกระทำงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและก็ภาคเอกชน และก็มาตรการควบคุมบูรณาการเร่งด่วนสำหรับสถานที่ ธุรกิจ หรือกิจกรรมที่มีการเสี่ยง รวมทั้งบรรดามาตรการ หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติที่พนักงานข้าราชการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบได้กำหนดขึ้นภายใต้กฎระเบียบดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎระเบียบนี้ ยังคงใช้บังคับสม่ำเสมอออกไป สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและก็เข้มงวดทุกจังหวัด จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564
และก็ข้อ 11 การบังคับใช้มาตรการตามข้อกำหนด ให้พนักงานข้าราชการพิจารณาและก็กำกับการปฏิบัติตามมาตรการ สิ่งที่ไม่อนุญาต และก็ข้อบังคับตามข้อกำหนดนี้ เป็นระยะเวลาสม่ำเสมอจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยให้ประเมินสถานการณ์และก็ความเหมาะสมของมาตรการตามข้อกำหนดนี้ทุกห้วงระยะเวลา 14 วัน
ดังนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป.