องค์การเภสัชกรรม (GPO) เผย ขายวัคซีนโมเดอร์นา ให้โรงพยาบาลเอกชน โดสละ 1,100 บาท โดยจะนำเข้ามาในช่วงแรกในไตรมาส 4/2564 จำนวน 3.9 ล้านโดส และไตรมาสที่ 1/2565 จำนวน 1.1 ล้านโดส

วันนี้ (30 มิ.ย.) แพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงความก้าวหน้าการจัดหาวัคซีนโมเดอร์ท้องนา ว่า องค์การเภสัชกรรมมีการกำหนดราคาขายวัคซีนโมเดอร์ท้องนาให้กับโรงหมอเอกชนแล้ว โดยขายโดสละ 1,100 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าขนส่ง และก็ค่าประกันภัยรายบุคคล ซึ่งหลังจากนี้ชมรมโรงหมอเอกชนจะไปกำหนดราคากลางค่าใช้จ่ายสำหรับบริการฉีดที่เป็นอัตราเดียวกันทุกโรงหมอถัดไป
ช่วงเวลาเดียวกันแต่ละโรงหมอจะได้ประกาศให้พลเมืองสั่งจองหรือการันตีการจองอย่างเป็นทางการในต้นเดือนก.ค.นี้ เพื่อส่งจำนวนการจองของแต่ละโรงหมอให้กับองค์การฯ อย่างเป็นทางการ เพื่อองค์การฯ จะได้ปฏิบัติการแบ่งสรรให้สอดคล้องกับจำนวนที่บริษัท สิลลิค ฟาร์มา จำกัด นำเข้ามา โดยทางบริษัทจะทยอยจัดส่งให้ในงวดแรกในไตรมาส 4/2564 จำนวน 3.9 ล้านโดส และก็งวดที่ 2 ในไตรมาสที่ 1/2565 จำนวน 1.1 ล้านโดส

ส่วนการปฏิบัติการหาวัคซีนเพิ่มอีกนั้น องค์การฯ ได้ประสานกับบริษัท สิลลิค ฟาร์มา จำกัด แล้ว ถ้าหากได้รับการรับรองจำนวนเสริมเติมจากบริษัท ทางองค์การฯ กระจ่างให้ทราบถัดไป

ทั้งนี้ การจัดหาวัคซีนโมเดอร์ท้องนาเป็นการนำเข้าโดยบริษัท สิลลิค ฟาร์มา จำกัด องค์การเภสัชกรรมเป็นตัวแทนภาครัฐที่จัดซื้อเพื่อมาขายให้กับโรงหมอเอกชนตามทางหลักเกณฑ์ของบริษัทโมเดอร์ท้องนาต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. ที่ผ่านมา แพทย์เฉลิม หาญการค้า นายกชมรมโรงหมอเอกชน กล่าวมาว่า ชมรมโรงหมอเอกชน องค์การเภสัชกรรม และก็บริษัท สิลลิค ฟาร์มา จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนขายวัคซีนของ โมเดอร์ท้องนา มีการเข้าร่วมสัมมนาเพื่อกำหนดราคาให้บริการวัคซีนลู่ทางโมเดอร์ท้องนาของโรงหมอเอกชน โดยที่กำหนดอัตราให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์ท้องนา 2 เข็ม อยู่ที่ 3,400 บาท หรือ 1,700 บาท/เข็ม ในอัตราเดียวกันทุกโรงหมอเอกชนที่ให้บริการ และก็เป็นราคาสุทธิศูนย์รวมค่าวัคซีน ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการ และก็ค่าประกันวัคซีนทั้งผองแล้ว
• โรงพยาบาลเอกชนเคาะราคา “โมเดอร์ท้องนา” อีกรอบ เข็มละ 1,700 บาท เริ่มชำระเงิน 1 เดือนกรกฎาคมนี้