เงินอุดหนุนบุตร ประจำเดือนกรกฎาคม 64 พร้อมโอนเข้าบัญชีวันนี้ ใครมีสิทธิรับบ้าง และ วิธีการตรวจสอบสถานะสิทธิทำอย่างไร หากติดขัดปัญหาแก้ไขต้องติดต่อที่ไหน เช็คข้อมูลทั้งหมดได้ที่นี่

ศูนย์กระทำการแผนการเงินสมทบเพื่อการเลี้ยงเด็กอ่อน กรมธุรกิจเด็กแล้วก็เยาวชน แจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กอ่อน รอบเดือนกรกฎาคม 2564 หรือ เงินสมทบลูก หรือ เงินสมทบเด็กอ่อน โดยทางธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

ในการโอนเข้าบัญชีจะมีการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ ดังต่อไปนี้
• ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน (รายเดิม)
• ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของแผนการเงินสมทบฯ ด้านใน 25 เดือนมิถุนายน 2564

ทั้งนี้จะมีอีกทั้งการจ่ายตรงงวด ปริมาณ 600 บาทต่อเดือน แล้วก็จ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ
ผู้ปกครองสามารถติดต่อมาและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์กระทำการแผนการเงินสมทบเพื่อการเลี้ยงเด็กอ่อน
• โทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.)
• ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 1 วัน
• เว็บไซต์กรมธุรกิจเด็กแล้วก็เยาวชน

ในการตรวจทานสถานะการสมัครสมาชิกเงินสมทบลูกผ่านช่องทางเว็บไซต์จะมีวิธีการดังต่อไปนี้

1.ไปสู่เว็บไซต์ “ระบบตรวจทานสถานะสิทธิ”
2.กรอกเลขบัตรประชาชนผู้สมัครสมาชิก
3. กรอกเลขประจำตัวพสกนิกรเด็กอ่อน
4.ระบุรหัสการันตีรูปภาพ
5.กดค้นหาข้อมูล

เมื่อเข้าไปตรวจทานในระบบตรวจทานสิทธิแผนการเงินสมทบเพื่อการเลี้ยงเด็กอ่อน แล้วพบว่าติดปัญหา โดยขึ้นตัวอักษร E ถ้าเกิดยังไม่เคยได้รับเงินจะขึ้นตัวอักษร E แสดงถึงสถานะของผู้รับสิทธิ ดังต่อไปนี้
E00 ข้อมูลไม่สมบูรณ์
E01 อยู่ระหว่างใคร่ครวญแล้วก็บันทึกข้อมูล
E04 มีการจ่ายเงินผิดต้อง
E05 สมัครสมาชิกเด็กซ้ำ
E06 ไม่มีสิทธิรับเงิน เนื่องมาจากเกิดก่อน 1 ต.ค. 58
E07 วันที่สมัครสมาชิกผิดต้อง
E08 โดนระงับสิทธิ
E09 ข้อมูลช่องทางการรับเงินผิดต้อง/บัญชีธนาคารผิดต้อง
E10 ไม่มีสิทธิรับเงิน
E11 อยู่ระหว่างตรวจทานผลการเบิกจ่าย
E16 ติดต่อหน่วยงานรับสมัครสมาชิก เพื่อให้ข้อมูล ดร.02 เพิ่มเติมอีก
E19 ท่านมีรายได้เกินเกณฑ์
E20 รายการของท่านถูกไม่ยอมรับผลการจ่ายเงิน
E22 ไม่มีผู้รับรองสถานะครัวเรือน
E25 อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ทำงานปรับแก้ข้อมูล
EX1 อยู่ระหว่างการตรวจทานบัญชีธนาคาร
EXX คอยการเบิกจ่าย
หมายเหตุ
ข้อ E01 ติดต่อหน่วยงานที่รับสมัครสมาชิก สอบถามความก้าวหน้าของการสมัครสมาชิก หรือ ติดต่อ พมจ.
ข้อ E อื่นๆติดต่อ พมจ.ที่สมัครสมาชิก หรือ กรมธุรกิจเด็กแล้วก็เยาวชน