กระทรวงแรงงาน เริ่มชำระเงินสงเคราะห์ลูกให้ผู้ประกันตน ย้อนหลัง 3 เดือน วันนี้ (30 เม.ย.) วันแรก หลังปรับเพิ่มเป็น 800 บาท

วันที่ 30 เมษายน 2564 นักข่าวรายงานว่า กระทรวงแรงงานเริ่มทยอยชำระเงินสงเคราะห์ลูกให้กับผู้ประกันตน ที่มีลูกอายุตั้งแต่ทีแรกกำเนิด-6 ปี ทีละไม่เกิน 3 คน หลังปรับเพิ่มจากเดือนละ 600 บาท เป็น 800 บาท โดยเป็นการชำระเงินในส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้น ย้อนหลัง 3 เดือน ตั้งแต่มกราคม-เดือนมีนาคม 2564

ก่อนหน้าที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศกฎกระทรวง การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์ลูก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ เพราะมองเห็นเป็นการสมควรเพิ่มอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์ลูก เพื่อผู้ประกันตนได้รับเงินประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์ลูกในอัตราที่สูงขึ้น อันเป็นการบรรเทาภาระของผู้ประกันตนรวมทั้งให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ด้านเศรษฐกิจรวมทั้งสังคมในขณะนี้ ก็เลยจึงควรออกกฎกระทรวงนี้
ถ้าหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอีก ผู้ประกันตนสามารถซักถามข้อมูลเพิ่มเติมถึงที่เหมาะ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้งยัง 12 ที่/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

แนวทางเช็กเงินสงเคราะห์ลูก

• ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือเข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th

• หลังจากนั้นเข้าระบบ ถ้าหากยังมิได้เป็นพวกสามารถสมัครผ่านระบบก่อน (สมัครสมาชิก)

• ผู้ที่เข้าผ่านแอปฯ กดเลือกรายการอาหาร “การเบิกสิทธิประโยชน์” ส่วนผู้ที่เข้าผ่านเว็บไซต์กดเลือกรายการอาหาร “การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน”

• ระบบจะแสดงรายการจ่ายเงินสงเคราะห์ลูก เป็นรายเดือนไว้ให้ตามสิทธิ์ของผู้ประกันตน

mom1