www.เราชนะ.com ประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติ ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรก 6,000 บาท 19 มี.ค.64

วันที่ 15 มี.ค.64 นางสาวกุลยา ตันติเตียนเตมิท ผู้อำนวยการสศค. ในฐานะผู้ประกาศกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้า “โครงงานพวกเราชนะ” ในการคัดกรองคุณสมบัติ สำหรับพลเมืองกรุ๊ปคนที่อยากได้การช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ลงทะเบียนร่วมโครงงาน ระหว่างวันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ – 5 เดือนมีนาคม 2564 ว่า พลเมืองกรุ๊ปดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วสามารถตรวจตราสถานะการคัดกรองคุณสมบัติได้ทางเว็บไซต์ www.พวกเราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
โดยคนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับวงเงินสิทธิ์หนแรก จำนวน 6,000 บาท ในวันที่ 19 เดือนมีนาคม 2564 และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสารพัดประโยชน์ (Smart Card) เหมาะผู้ประกอบการร้านรวงและผู้ให้บริการที่ร่วมโครงงานฯ
นางสาวกุลยา ย้ำว่า สำหรับผู้ประกอบการร้านรวงและผู้ให้บริการที่สนใจร่วมโครงงานฯ สามารถสมัครร่วมโครงงานฯ ได้ตั้งแต่วันนี้จนกระทั่ง 31 เดือนมีนาคม 2564 โดยสามารถศึกษาเล่าเรียนข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.พวกเราชนะ.com หรือติดต่อสาขาของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
นอกนั้น ผู้ประกาศกระทรวงการคลังได้แถลงเพิ่มอีกถึงความคืบหน้าของโครงงานฯ ณ วันที่ 15 เดือนมีนาคม 2564 ดังต่อไปนี้
1. พลเมืองกรุ๊ปผู้ถือบัตรสวัสดิการที่รัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 49,451 ล้านบาท
2. พลเมืองกรุ๊ปที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงงานพวกเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกรุ๊ปพลเมืองทั่วๆไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.พวกเราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติพื้นฐานและการันตีการใช้สิทธิ์ร่วมโครงงานฯ แล้ว จำนวน 16.6 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 66,804 ล้านบาท
3. พลเมืองกรุ๊ปคนที่อยากได้การช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 0.5 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 เดือนมีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 2,049 ล้านบาท ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงงานฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 30.8 ล้านคน คิดเป็นค่าการใช้จ่ายหมุนวนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 118,304 ล้านบาท
ซึ่งได้แก่การใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงใส่เงิน” ร้านรวงคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมร่วมโครงงานฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านรวงและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนร่วมโครงงานฯ จำนวนทั้งหมดทั้งปวงมากกว่า 1.2 ล้านกิจการค้า.