แอปฯถุงเงิน ร้านค้าเราชนะ สรุปขั้นตอนรับการใช้จ่ายของประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ เช็กได้ที่นี่

ร้านค้าเราชนะ ที่ลงทะเบียนร่วมโครงงานเราชนะ ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com แล้วก็มีการเปิดใช้งานแอปฯถุงเงิน ส่วนร้านธงฟ้าฯ แล้วก็ร้านค้าในโครงงานคนละครึ่ง ที่ปรับปรุงแก้ไข(Update) แอปพลิเคชัน“ถุงเงิน” ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด สามารถรองรับการใช้จ่ายของราษฎรผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงงานเราชนะ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้(5 กุมภาพันธ์64) ข้างหลังโครงงานเราชนะ เริ่มโอนวงเงินสนับสนุนช่วยเหลือค่าครองชีพ ให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลพวงจากการแพร่ระบาดของไวรัสวัววิด-19 กรุ๊ปผู้ถือบัตรผลประโยชน์แห่งรัฐ งวดแรกปริมาณ ปริมาณ 675 หรือ 700 บาท สุดแท้แต่กรณีแล้ววันนี้(5 กุมภาพันธ์64) จากนี้จะโอนเงินเข้าบัตรฯในวันศุกร์ของทุกอาทิตย์ เป็นระยะเวลา 8 อาทิตย์ต่อเนื่องกัน

การใช้แอปฯถุงเงิน เพื่อรับการใช้จ่ายของราษฎรผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงงานเราชนะ มีขั้นตอนกล้วยๆดังต่อไปนี้
กรรมวิธีการรับสิทธิ์เราชนะ กรณีรับจ่ายด้วย บัตรผลประโยชน์แห่งรัฐ

-เปิดแอปฯถุงเงิน

-เลือกเราชนะ
-เลือกบัตรผลประโยชน์ฯ
-สแกนบัตร
-กำหนดจำนวนเงิน
-ยืนยันการชำระเงิน
-ใส่ PIN หรือสแกนบริเวณใบหน้า

-ทำรายการเสร็จ
กรรมวิธีการรับสิทธิ์เราชนะ กรณีรับจ่ายด้วย แอปฯเป๋าตัง

-เปิดแอปฯถุงเงิน

-เลือกเราชนะ
-เลือก เป๋าตัง(G-Wallet)
-กำหนดจำนวนเงิน
-แสดง QR ให้ลูกค้าใช้แอปฯเป๋าตัง สแกน