วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีถือเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย(Thai National Flag Day)

ทั้งนี้ ธงชาติ นับว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญอันแสดงถึงความเป็นชาติของประเทศนั้นๆซึ่งเมืองไทยมีการใช้ธงชาติมานานนับร้อยปีแล้ว โดยมีพัฒนาการเรื่อยมา จนกระทั่งเป็น “ธงสามสี” สีแดง ขาว สีน้ำเงิน ดังเช่นเดี๋ยวนี้ บอกได้ว่า ธงชาติไทย ในแต่ละช่วงมีบทบาทสำคัญต่อเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในสมัยนั้นที่คนรุ่นใหม่ควรศึกษารวมทั้งเรียนรู้ ฉะนั้น รัฐบาลก็เลยลงความเห็นเห็นดีเห็นงามกำหนดให้วันที่ 28 เดือนกันยายน ของทุกปี เป็น “วันพระราชทานธงชาติไทย” (Thai National Flag Day) เพื่อระลึกถึงภูมิหลังของธงชาติไทย โดยเริ่มปีแรกในวันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

ตามหลักฐานต่างๆแล้วก็จดหมายเหตุของฝรั่งเศส ทำให้เราทราบข้อมูลว่า ธงชาติไทยผืนแรกเกิดขึ้นในยุคกรุงศรีอยุธยา โดยใช้เป็นสัญลักษณ์สำหรับการค้าขายทางทะเลในช่วงรัชกาลสมเด็จพระทุ่งนารายณ์มหาราช ซึ่งธงชาติไทยผืนแรกนั้นเป็นธงผ้าสีแดงสะอาด โดยมีเรื่องเล่าว่า มีเรือสินค้าของฝรั่งเศสแล่นเข้ามาถึงป้อมของไทย แต่ว่าไทยชักธงชาติฮอลันดาขึ้นรับ เนื่องจากไทยไม่มีธงชาติเป็นของตนเอง ด้วยความที่ฮอลันดากับฝรั่งเศสไม่ค่อยจะลงรอยกัน เรือฝรั่งเศสก็เลยไม่ยอมยิงสลุตรับธงฮอลันดา (ยิงสลุตเป็นการยิงดินปืนออกจากปืนใหญ่ทั้งหมด เพื่อแสดงความจริงใจว่ามาอย่างเป็นมิตร) ข้างไทยก็เลยต้องแก้ด้วยการนำธงสีแดงสะอาดขึ้นแทนธงชาติ เรือฝรั่งเศสก็เลยยอมยิงสลุต ตั้งแต่นั้นไทยก็เลยถือว่าธงสีแดงเป็นธงชาติ
รวมทั้งเป็นวันที่ระลึกถึงช่องทางที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระขอความปรานีโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2460 โดยมีประโยชน์สำคัญเป็น การประกาศให้ธงสามสีเป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ ภายหลังจากมีการประกาศไว้ในวันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2460 ซึ่งในปีนี้นับว่าเป็นปีที่ครบรอบ 104 ปี ที่ได้มีการประกาศใช้ธงสามสีเป็นธงชาติไทย