เช็คเลย โอนเงินวันนี้ !กลุ่มเปราะบาง เด็กเล็ก -ผู้สูงอายุ -ผู้พิการ รับเงินช่วยเหลือเยียวยางวดประจำเดือนธันวาคม 2564 ในวันนี้

วันที่ 9 ธ.ค. 2564 วันนี้กลุ่มเปราะบาง เป็นต้นว่า เด็กตัวเล็กๆ คนสูงอายุ ผู้พิการ จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาประจำงวดเดือนธันวาคม 2564 โดยเด็กตัวเล็กๆจะได้รับเงินช่วยเหลือบุตรปริมาณ 600 บาท ส่วนคนสูงอายุ จะได้รับเบี้ยเลี้ยงชีพคนสูงอายุ ตั้งแต่ 600-1,000 บาท ด้านผู้พิการ จะได้รับเบี้ยความพิกลพิการ 800 -1,000 บาท ดังนี้สามารถพิจารณายอดเงินจากบัญชีที่ได้แจ้งไว้ หรือติดต่อที่องค์กรดูแลส่วนท้องถิ่นที่ลงทะเบียนไว้
สำหรับเนื้อหาการโอนเงินช่วยเหลือเยียวยา มีดังต่อไปนี้
เงินช่วยเหลือบุตร
เด็กทารก-อายุ 6 ขวบ (ครอบครัวรายได้น้อย เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี) รับเงินอุดหนุนปริมาณ 600 บาท
พิจารณาสถานะสิทธิการรับเงินอุดหนุนบุตรได้ 2 ช่องทาง
ผ่านเว็บลิงค์ เว็บไซต์กรมกิจการค้าเด็กรวมทั้งเยาวชน (คลิกที่นี่)
ผ่านแอปพลิเคชัน “ทางเมือง” ดาวน์โหลดแอปฯ “ทางเมือง”